ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Статия за речта на Бл. Евгений за годишнина от Чипровското Въстание

Вестник “Илюстрация Илинден”, брой 4, април 1940 г., в който е поместена статия и снимка (на стр. 3) за словото на Бл. Евгений послучай честването на годишнина от Чипровското Въстание.