ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Реликва

Реликвата на Бл. Евгений Босилков – парче от окървавената риза, която е носил по време на нечовешките мъчения, на които е бил подложен в Софийския затвор и при реализиране на присъдата му – разстрел, в нощта на 11 ноември 1952 г.

„За мен мъченията и гоненията са благодат от Бога, в които се утвърждава Христовата вяра, те са залог за вечността на Христовата църква на земята. Ето защо аз приемам смъртта като най-висше благо. Следите от нашата кръв ще показват пътя към прекрасното бъдеще и независимо че няма да го доживеем, другите ще пожънат това, което ние посяхме с усилия.”

Бл. Евгений Босилков