ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Контакти

Контактна форма

гр. Белене 5930
ул. Страцин, 2
тел.: 0658 35255
ел. поща: info@bosilkov.com