ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Литургия

Делничните литургии са както следва:

понеделник, сряда и петък:
17.00 ч., църква “Св. Антон”

вторник и четвъртък:
17.00 ч.,църква “Рождение на Бл. Дева Мария”

 

Празничните литургии са както следва:

Събота:
17.00
ч., църква „Рождение на Бл. Дева Мария”

Неделя:
09.30 ч., църква „Св. Антон”

11.30 ч., църква „Рождение на Бл. Дева Мария”

Ред на Светата Литургия