ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Август 2012

Дата Ден Честване Молитва на верните Проповед
1 С Св. Алфонс Мария Де Лигуори
Иер 15,10.16-21; Пс 58; Мт 13,44-46
(в) б
2 Ч Пълно опрощение във всички францискански църкви
Иер 18,1-6; Пс 145; Мт 13,47-53
з
3 П Св. Лидия
Иер 26,1-9; Пс 68; Мт 13,54-58
з
4 С Св. Иван Мария Вианей
Иер 26,11-16.24; Пс 68; Мт 14,1-12
(в) з
5 Н ХVІІІ Неделя през годината
Изх 16,2-4.12-15; Пс 77; Еф 4,17.20-24; Йо 6,24-35
ІІ з Свали молитва
6 П Преображение Господне
Дан 7,9-10.13-14 (2Пт 1,16-19); Пс 96; Мк 9,1-10
(п) б Свали молитва
7 В Св. Гаетан, свещ.; Св. Систо ІІ
Иер 30,1-2.12-15.18-22; Пс 101; Мт 15,1-3.10-14
(фв) з
8 С Св. Доминик
Иер 31,1-7; Иер 31; Мт 15,21-28
  (в) б
9 Ч Св. Тереза от Кръста, покровителка на Европа
Ос 2,16-17.21-22; Пс 44; Мт 25,1-13
(п) ч Свали молитва
10 П Св. Лаврентий
2Кор 9,6-10; Пс 111; Ив 12,24-26
(в) б
11 С Св. Клара от Асизи
Ав 1,12-2,4; Пс 9; Мт 17,14-19
(п) б
12 Н ХІХ Неделя през годината
1Цар 19,4-8; Пс 33; Еф 4, 30-5,2; Йо 6,41-51
ІІІ з Свали молитва
13 П Св. Св. Понциян и Иполит
Иез 1.2-5.24 -2,1; Пс 148; Мт 17,21-26
(фв) з
14 В Св. Максимилиан Колбе
Иез 2,8-3,4; Пс 118; Мт 18,1-5.10.12-14
(в) ч
15 С Успение Богородично
Откр 11,19; 12,1-6.10; Пс4 4; 1 Кор 15, 20-26; Лк 1, 39-56
  (т) б
Свали молитва
16 Ч Св. Стефан Унгарски
Иез 12,1-12; Пс 77; Мт 18,21 -19,1
(фв) з
17 П Св. Яцинт
Иез 16,1-15.60.63 (Иез 16, 59-63); Ис 12; Мт 19,3-12
з
18 С Св. Елена
Иез 18,1-10.13.30-32; Пс 50; Мт 19,13-15
з
19 Н ХХ Неделя през годината
Прт 9,1-6; Пс 33; Еф 5,15-20; Йо 6,51-58
ІV з Свали молитва
20 П Св. Бернард
Иез 24,15-24; Втор 32; Мт 19,16-22
(в) б
21 В Св. Пий Х
Иез 28,1-10; Втор 32; Мт 19,23-30
(в) б
22 С Бл. Дева Мария Царица
Иез 34,1-11; Пс 22; Мт 20,1-16
  (в) б
23 Ч Св. Роза от Лима
Иез 36,23-28; Пс 50; Мт 22,1-14
(фв) з
24 П Св. Вартоломей, апостол
Откр 21, 9-14; Пс 144; Йо 1, 45-51
(п) ч
25 С Св. Лудвик; Св. Йосиф Каласанзи
Иез 43, 1-7а; Пс 84; Мт 23, 1-12
(фв) з
26 Н ХХІ Неделя през годината
Ис. Нав 24,1-2.15-17.18; Пс 33;Еф 5,21-32; Йо 6,60-69
І з Свали молитва
27 П Св. Моника
2Сол 1,1-5.11-12; Пс 95; Мт 23,13-22
(в) б
28 В Св. Августин
2Сол 2,1-3.13-17; Пс 95; Мт 23,23-26
(в) б
29 С Мъченичество на Св. Иван Кръстител
Иер 1,17-19; Пс 70; Мк 6,17-29
(в) ч
Свали молитва
30 Ч Св. Веселина
1Кор 1,1-9; Пс 144; Мт 24,42-51
 з
31 П Св. Раймунд
1Кор 1,17-25; Пс 32; Мт 25,1-13
з