ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Юли 2012

Дата Ден Честване Молитва на верните Проповед
1 Н XIII Неделя през годината
Прем 1,13-15; 2,23-24; Пс 29; 2Кор 8,7.9.13-15; Мк5,21-43
І з Свали молитва
2 П Св. Бернардин, мон.
Ам 2,6-10.13-16; Пс 49; Мт 8,18-22
з
3 В Св. Тома, апостол
Еф 2,19-22; Пс 116; Йо 20,24-29
 (п) ч
4 С Св. Елисавета Португалска
Ам 5,14-15.21-24; Пс 49; Мт 8,28-34
(фв) з
5 Ч Св. Антоний Мария Захария, свещ.
Ам 7,10-17; Пс 18; Мт 9,1-8
 (фв) з
6 П Св. Мария Горети, м.
Ам 8,4-6.9-12; Пс 118; Мт 9,9-13
(фв) з
7 С Св. Бенедикт ХІ, п.
Ам9,11-15; Пс 84; Мт 9,14-17
з
8 Н ХІV Неделя през годината
Йез 2,2-5; Пс 122; 2Кор 12,7-10; Мк 6,1-6
 ІІ з Свали молитва
9 П Св. Агостин Зао-Ронг и другари мъченици
Ос 2,14.15-16.19-20; Пс 144; Мт 9,18-26
 (фв) з
10 В Св. Амалия, м.
Ос 8,4-7.11-13; Пс 113; Мт 9,32-38
з
11 С Св. Бенедикт, игумен, покровител на Европа
Прт 2,1-9; Пс 33; Мт 19,27-29
 (п) б Свали молитва
12 Ч Св. Бруно, еп.м.
Ос 11,1.3-4.8-9; Пс 79; Мт 10,7-15
 з
13 П Св. Енрико
Ос 14,2-10; Пс 50; Мт 10,16-23
 (фв) з
14 С Св. Камил де Лелис, свещ.
Ис б,1-8; Пс 92; Мт 10,24-33
 (фв) з
15 Н ХV Неделя през годината
Ам 7,12-15; Пс 84; Еф 1,3-14; Мк 6,7-13
 ІІІ з Свали молитва
16 П Дева Мария Кармилска
Ис 1,10-17; Пс 49; Мт 10,34-11,1
 (фв) з
17 В Св. Алекси
Ис 7,1-9; Пс 47; Мт 11,20-24
з
18 С Св. Фридрих, еп.
Ис 10,5-7.13-16; Пс 93; Мт 11,25-27
 з
19 Ч Св. Олга, д.м.
Ис 26,7-9.12.16-19; Пс 101; Мт 11,28-30
 з
20 П Св. Аполенаре
Ис 38,1-6.21-22.7-8; Пс 38; Мт 12,1-8
 (фв) з
21 С Св. Лавренти от Бриндизи, свещ., ц. уч.
Мих 2,1-5; Пс 9; Мт 12,14-21
 (фв) з
22 Н ХVІ Неделя през годината
Йер 23,1-6; Пс 22; Еф 2,13-18; Мк 6,30-34
 ІV з Свали молитва
23 П Св. Бригита, мон., покровитека на Европа
Гал 2,19-20; Пс 33; Йо 15,1-8
 (п)  б Свали молитва Свали проповед
24 В Св. Шарбел Макхлуф
Мих 7,14-15.18-20; Пс 84; Мт 12,46-50
 (фв) з
25 С Св. Яков, апостол
2Кор 4,7-15; Пс 125; Мт 20,20-28
 (п) ч
26 Ч  Св. Йоаким и Ана
Сир 44,1.20-15; Пс 131; Йо 15,1-8
храмов празник в с. Малчика
 (в) б
27 П Св. Панталей
Йер 3,14-17; Йер 31; Мт 13,18-23
 з
28 С Св. Виктор І, п.м.
Йер 7,1-11; Пс 83; Мт 13,24-30
 з
29 Н ХVІІ Неделя през годината
2Цар 4,42-44; Пс 144; Еф 4,1-6; Ив 6,1-15
 І з Свали молитва
30 П Св. Петър Хризолог, еп. ц. уч.
Йер 13,1-11; Песен Вт 32; Мт 13,31-35
 (фв) з
31  В Св. Игнатий Лайола, свещ.
Йер 14,17-22; Пс 78; Мт 13,36-43
 (в) б