ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Април 2013

Дата Ден Честване Молитва на верните Проповед
1 П  Осмина на Великден
Деян 2,14.22-32; Пс 15; Мт 28,8-15
 б
2 В  Осмина на Великден
Деян 2,36-41; Пс 32; Ив 20,11-18
 б
3 С  Осмина на Великден
Деян 3,1-10; Пс 104; Лк 24,13-35
 б
4 Ч  Осмина на Великден
Деян 3,11-26; Пс 8; Лк 24,35-48
 б
5 П  Осмина на Великден
Деян 4,1-12; Пс 117; Ив 21.1-14
 б
6 С  Осмина на Великден
Деян 4,13-21; Пс 117; Мк 16. 9-15
 б
7 Н  ІІ Пасхална Неделя на Божието Милосърдие
Деян 5,12-16; Пс 117; Откр 1,9-11.12-13.17.19; Ив 20,19-31
 б Свали молитва
Свали молитва
8 П  Благовещение  б Свали молитва
9 В Св. Либорий
Деян 4,32-37; Пс 92; Ив 3,7-15
 б
10 С  Св. Терентий и др. м.
Деян 5,17-26; ПсЗЗ; Ив 3,16-21
 б
11 Ч  Св. Станислав, еп., Св. Джема Галгани д.
Деян 5,27-33; Пс ЗЗ; Ив З,31-36
ч
12 П  Св. Зенон, еп.
Деян 5,34-42; Пс 26; Ив 6,1-15
 б
13 С  Св. Мартин І, п. м.
Деян 6,1-7; Пс 32; Ив 6,16-21
 б
14 Н  ІІІ Пасхална Неделя
Деян 5.27-32.40-41; Пс 29; Откро 5,11-14; Ив 21,1-19
 б Свали молитва
15 П  Св. Анибал
Деян 6,8-15; Пс 118; Ив 6,22-29
 б
16 В Св. Бернадет
Деян 7,51-59; 8,1; Пс 30; Ив 6,30-35
б
17 С Св. Роберт, иг.
Деян 8,1-8; Пс 65;Ив 6,35-40
б
18 Ч Св. Веселина
Деян 8,26-40; Пс 65; Ив 6,44-51
б
19 П Св. Емма
Деян 9,1-20; Пс 116; Ив 6,52-59
б
20 С Св. Марциян, еп. уч.
Деян 9,31-42; Пс 115; Ив 6,60-69
б
21 Н ІV Пасхална Неделя
Деян 13,14.43-52; Пс 99; Откр 7,9.14-17; Ив 10,27-30
б Свали молитва
22 П  Св. Сотир и Кай
Деян 11,1-18; Пс 41;42; Ив 10,1-10
б
23 В Св. Адалберт, еп. м.; Св. Георги, м.
Деян 11,19-26: Пс 86; Ив 10,22-30
б
24 С Св. Фидел, м.
Деян 12,24 -13,5; Пс 66; Ив 12,44-50
б
25 Ч Св. Марко, евангелист
1Пт 5,5-14; Пс88; Мк 16,15-20
 ч
26 П Дева Мария, майка на добрия съвет
Деян 13,26-33; Пс 2; Ив 14,1-6
б
27 С Св. Зита
Деян 13,44-52; Пс 97; Ив 14,7-14
б
28 Н V Пасхална Неделя
Деян 14,21-27; Пс 144; Откр 21,1-5; Ив 13,31-33.34-35
б Свали молитва
29 П Св. Катерина от Сиена
1Ив 1,5-2,2; Пс44; Мт 25,1-13
б Свали молитва
30 В Св. Пий V, п.
Деян 14.19-28: Пс 144: Ив 14.27-31
 б