ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Юни 2013

 

Дата Ден Честване Молитва на верните Проповед
1 С Св. Юстин
Сир 51,17-27; Пс 18; Мк 11,27-33
ІV ч
2 Н Тяло и Кръв Христови
Бит 14,18-20; Пс 109; 1Кор 11,23-26; Лк 9,11-17
б Свали молитва
3 П Св. Карл Лванга и другари м. (Уганда)
Тов 1,1.2; 2,1-9; Пс 111; Мк 12,1-12
І ч
4 В Св. Франциск Карачоло
Тов 2,10-23; Пс 111; Мк 12,13-17
І з
5 С Св. Бонифаций, еп. м.
Тов 3,1-11.24-25; Пс 24; Мк 12,18-27
І ч
6 Ч Св. Норберт, еп.
Тов 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-10; Пс 127; Мк 12,28-34
І з
7 П Пресвето Сърце Исусово
Йез 34,11-16; Пс22; Рим 5,5-11; Лк 15,3-7
Храмов празник в Драгомирово и Гостиля
б Свали молитва
8 С Пресвето Сърце Марийно
Ис 61,10-11; 1Сам(1Цар) 2;Лк2,41-51
б Свали молитва
9 Н Х Неделя през годината
1Цар 17.17-24: Пс 29: Гал 1.11-19: Лк 7.11-17
ІІ з Свали молитва
10 П св. Богомил еп. отш
2Кор 1,1-7; Пс ЗЗ; Мт 5,1-12
ІІ з
11 В Св. Варнава, ап.
2Кор 1,18-24; Пс 118; Мт 5,13-16
ІІ ч
12 С Св. Иван Факунд, изп.
2Кор 1,18-24; Пс 118; Мт 5,13-16
ІІ з
13 Ч Св. Антон от Падуа, свещ., ц. уч.
2Кор 3,15-4,1.3-6; Пс 84; Мт 5,20-26
Храмов празник в Белене
ІІ б Свали молитва
14 П Св. Елисей, пр.
2Кор4,7-15; Пс 115; Мт 5,27-32
ІІ з
15 С св. Модест и Кресценция м.
2Кор 5,14-21; Пс 102; Мт 5,33-37
ІІ з
16 Н ХІ Неделя през годината
2Сам (2Цар) 12,7-10.13; Пс 31; Гал 2,16.19-21; Лк 7,36-8,3
ІІІ з Свали молитва
17 П св. Емилия Виалар мон.
2Кор 6,1-10; Пс 97; Мт 5,38-42
 ІІІ з
18 В Св. Елисавета, м.
2Кор 8,1-9; Пс 145; Мт 5,43-48
ІІІ з
19 С Св. Ромуалд, иг.
2Кор 9,6-11; Пс 111; Мт 6.1-6.16-18
 ІІІ з
20 Ч Св. Силверий, п. м.
2Кор 11, 1-11; Пс 110; Мт 6,7-15
ІІІ з
21 П Св. Алоизи Гонзага, мон.
2Кор 11,18.21-30; Пс ЗЗ; Мт б, 19-23
ІІІ б
22 С Св. Павлин Нолански
Св. Св. Иван Фишер и Томас Мор
2Кор 12,1-10; Пс ЗЗ; Мт б, 24-34
ІІІ з
23 Н XІІ Неделя през годината

Зах 12,10-11; Пс 62; Гал 3,26-29; Лк 9,18-24

ІV з Свали молитва
24 П Рождение на Св. Иван Кръстител
Ис 49,1-6; Пс 138; Деян 13, 22-26; Лк 1, 57-66.80
б Свали молитва
25 В Св. Вилхелм, иг.; Св. Доротеа, д.
Бит 13,2.5-18; Пс 14; Мт 7,6.12-14
ІV з
26 С Св. Вигилий
Бит 15,1-12.17-18; Пс 104; Мт 7,15-20
ІV з
27 Ч Св. Кирил Александрийски
Бит 16,1-12.15-16; Пс 105; Мт 7,21-29
ІV з
28 П Св. Ириней
Бит 17,1.4-5.9-10.15-22; Пс 127; Мт 8,1-4
ІV ч
29 С Св. Св. Петър и Павел
Деян 3,1-10; Пс 18; Гал 1,11-20; Ив 21,15-19

Храмов празник в Драгомирово
ч Свали молитва
30 Н ХІІІ Неделя през годината
ЗЦар 19,16.19-21; Пс 15; Гал 5,1.13-18; Лк 9,51-62
І з