ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Март 2013

Дата Ден Честване Молитва на верните Проповед
1 П Св. Албин, еп.
Бит 37,3-4.12-13.17-28; Пс 104; Мт 21.33-43.45
в ІІ
2 С Св. Агнеса, иг.
Мих 7,14-15.18-20; Пс 102; Лк 15,1-3.11-32
в ІІ
3 Н ІІІ Постна Неделя
Изх 3,1-8.13-15; Пс 102; 1Кор 10,1-6.10-12; Лк 13,1-9
в ІІІ Свали молитва
4 П Св. Казимир
2Цар (4Цар) 5,1-15; Пс41; 42; Лк4,24-30
в ІІІ
5 В Св. Адриан, м.
Дан 3,25.34-45; Пс 24; Мт 18,21-35
в ІІІ
6 С Св. Мирослав, иг.
Втор 4,1.5-9; Пс 147; Мт 5,17-19
в ІІІ
7 Ч Св. Перпетуа и Феличита, м.
Йер 7,23-28; Пс 94; Лк 11,14-
23
в ІІІ
8 П Св. Иван Божи, мон.
Ос 14,2-10; Пс80; Мк12,28-34
в ІІІ
9 С Св. Франциска Римска, иг.
Ос 6,1-6; Пс 50; Лк18,9-14
в ІІІ
10 Н ІV Постна Неделя
Нав 5,9.10-12; Пс 33; 2Кор 5,17-21; Лк 15,1-3.11-32
в ІV Свали молитва
11 П Св. Софроний, еп.
Ис 65,17-21; Пс29; Ив 4,43-54
в ІV
12 В Св. Максимилиан
Йез 47,1-9.12; Пс 45; Ив 5,1-3.5-16
в
13 С Св. Христина, д.м.
Ис 49,8-15; Пс 144; Ив 5,17-30
в ІV
14 Ч Св. Матилда
Ис 49,8-15; Пс 144; Ив 5,17-30
в
15 П Св. Лудвика, мон.
Прем 2,1.12-22; Пс 33; Ив 7,1-2.10.25-30
в ІV
16 С Св. Веселин, м.
Йер 11,18-20; Пс7; Ив 7,40-53
в ІV
17 Н V Постна Неделя
Ис43,16-21; Пс 125; Фил 3, 8-14; Ив 8,1-11
в І Свали молитва
18 П Св. Кирил Йерусалимски
Дан 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Пс22; Ив 8,1-11
в І
19 В Св. Йосиф, съпруг на Бл. Дева Мария (т)
2Сам (2Цар) 7,4-5.12-14.16; Пс88; Рим 4,13.16-18.22; Мт 1,16.18-21.24 (Лк 2,41-51)
Бърдарски Геран – храмов празник
б Свали молитва
20 С Св. Параскева, м.
Дан 3,14.20.46-50.91-92.95; Дан 3; Ив 8,31-42
в І
21 Ч Св. Никола
Бит 17,3-9; Пс 104; Ив 8,51-59
в І
22 П Св. Катерина от Генуа
Йер 20.10-13:Пс 17: Ив 10.31-42
в І
23 С Св. Турибий от Монгровейо, еп.
Йез 37.21-28; Йер 31: Ив 11.45-56
в І
24 Н Връбница
Лк 19,28-40; Ис 50,4-7; Пс 21; Фил 2,6-11; Лк 22,14-23,56
ч Свали молитва
25 П Велики Понеделник
Ис 42,1-7; Пс 26; Ив 12,1-11
в ІІ
26 В Велики Вторник
Ис 49,1-6; Пс 70; Ив 13,21-33.36-38
в ІІ
27 С Велика Сряда
Ис 50.4-9; Пс 68; Мт 26.14-25
в ІІ
28 Ч Велики Четвъртък
Ис 61,1-3.6.8-9; Пс 88; Откр 1,5-8; Лк 4,16-21

Изх 12,1-8.11-14; Пс 115; 1Кор 11,23-26; Ив 13,1-15
б Свали молитва
29 П Велики Петък
Ис 52,13 – 53,12; Пс 30; Евр 4,14-16; 5,7-9; Ив 18,1 -19,42
ч
30 С Велика Събота
Изх 14,15-15,1; Изх 15; Рим 6,3-11; Пс 117; Лк 24,1-12
б Свали молитва
31 Н Възкресение Христово
Деян 10,34.37-43; Пс 117; Кол 3,14 (1Кор 5,6-8); Лк 24,1-12 (Ив 20,1-9)
б Свали молитва