ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Май 2013

Дата Ден Честване Молитва на верните Проповед
1 С Св. Йосиф, работник
Бит 1,26-2, 3 (Кол 3,14-15.17.23-24); Пс 89; Мт 13, 54-58
2 Ч Св. Атанасий, еп. ц. уч.
Деян 15, 7-21; Пс 95; Ив 15,9-11
3 П Св. Св. Филип и Яков, ап.
1Кор 15,1-8а; Пс 18; Йо 14, 6-14
4 С Св. Силвин, еп.
Деян 16,1-10; Пс 99; Ив 15,18-21
5 Н VІ Пасхална Неделя
Деян 15,1-2.22-29; Пс 65; Откр 21,10-14.22-23; Ив 14,23-29
Свали молитва
6 П Св. Доминик
Деян 16,11-15; Пс 149; Ив 15,26-16,4
7 В Св. Елиодор, м.
Леян 16,22-34: Пс 137: Ив 16,5-11
8 С Св. Бонифаций ІV, п.
Деян 17,15-22 -18,1; Пс 148; Ив 16,12-15
9 Ч Св. Исайя, пр.
Деян 18,1-8; Пс 97; Ив 16,16-20
10 П Св. Антоний, еп.
Деян 18,9-18; Пс 46; Ив 16,20-23
11 С Св. Св. Кирил и Методий, покровители на Европа
Деян 18,23-28; Пс 46; Ив 16,23-28
в гр. Свищов – храмов празник
Свали молитва
12 Н Възнесение Господне
Деян 1,1-11; Пс46; Евр 9,24-28; 10,19-23; Лк 24,46-53
Свали молитва
13 П Дева Мария от Фатима
Деян 19,1-8; Пс 67; Ив 16,29-33
в гр. Плевен – храмов празник
Свали молитва
14 В Св. Матия, ап.
Деян 1,15-17.20-26; Пс 112; Ив 15,9-17
15 С Св. София, д.
Деян 20, 28-38; Пс 67; Ив 17,11-19
16 Ч Св. Убалд, еп.
Деян 22,30;23.6-11; Пс 15; Ив 17.20-26
17 П Св. Паскал Байлон, мон.
Деян 25,13-21; Пс 102; Ив 21,15-19
18 С Св. Иван І, п. м.
Деян 28,16-20.30-31; Пс 10; Ив 21,20-25
19 Н Петдесятница
Деян 2,1-11; Пс 103; Рим 8,8-17; Ив 14,15-16.23-26
Свали молитва
20 П Св. Бернардин
Сир 1,1-10; Пс 92; Мк 9,13-28

21 В Св. Кристофор Магелан и другари м.
Сир 2,1-13; Пс Зб; Мк 9,30-37
22 С Св. Рита, мон.
Сир 4,12-22; Пс 118; Мк 9,38-40
23 Ч Св. Дезидерий
Сир 5,1-10; Пс 1; Мк 9,41-50
24 П Блажена Дева Мария Помощница
Сир 6,5-17; Пс 118; Мк 10,1-12
Ден на славянската писменост и българската култура
25 С Св. Беда Достопочтени, Св. Григорий VІІ, Св. Мария Магдалена
Сир 17,1-13; Пс 102; Мк 10,13-16
26 Н Св. Троица
Пр 8,22-31; Пс 8; Рим 5,1-5; Ив 16,12-15
в с. Асеново – храмов празник
27 П Св. Августин
Сир 17,19-27; Пс31; Мк 10,17-27
28 В Св. Герман, еп.
Сир 35,1-15; Пс 49; Мк 10,28-31
29 С Св. Максим, м.
Сир 36,1-2.5-6.13-19; Пс 78; Мк 10,32-45
30 Ч Св. Жана Д’Арк
Сир 42,15-26; Пс 32; Мк 10,46-52
31 П Посещение на Бл. Дева Мария
Соф 3,14-18 (Рим 12, 9-16); Пс 12; Лк 1, 39-56
Свали молитва