ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Ноември 2012

Дата Ден Честване Молитва на верните
1
Ч Всички Светци
Откр 7,2-4.9-14; Пс 23; 1Йо 3,1-3; Мт 5,1-12а
(т) б Свали молитва
2
П Възпоменание на покойните
Йов 19,1.23-27; Пс 26; Рим 5,5-11; Йо 6,37-40
(в) в Свали молитва
3 С Св. Мартин де Порес, мон.
Фил 1,18б-26; Пс 41; Лк 14,1.7-11
(фв) з
4 Н ХХХІ Неделя през годината
Вт 6, 2-6; Пс 17; Евр 7,23-28; Мк 12,28б-34
ІІІ з Свали молитва
5 П Св. Елисавета
Фил 2,1-4; Пс 130; Лк 14,12-14
з
6
В Св. Леополд, иг.
Фил 2,5-11; Пс 21; Лк 14,15-24
з
7 С Св. Херкулан, еп. м.
Фил 2,12-18; Пс 26; Лк 14, 25-33
з
8 Ч Св. Богдан, п.
Фил 3,3-8а; Пс 104; Лк 15,1-10
з
9 П Освещаване на Латеранската Базилика
Иез 47,1 -2.8-9.12; (1 Кор 3,9с-11.16-17); Пс 45; Йо 2,13-22
(п) б Свали молитва
10 С Св. Лъв велик, п. ц. уч.
Фил 4,10-19; Пс 111; Лк 16, 9-15
(в) б
11 Н ХХХІІ Неделя през годината
1Цар 17,10-16; Пс 145; Евр 9,24-28; Мк 12,38-44
ІV з Свали молитва
12 П Св. Йосафат, еп. м.
Тит 1,1-9; Пс 23; Лк 17,1-6
(в) ч
13
В Бл. Евгений, Йосафат, Павел, Камен, м.
Прем 10,13-15; Фил 3,17-4,1; Пс 33, Йо 12,24-26
Бл. Евгений, покровител на Никополската Епархия

храмов празник в гр. Габрово
(п) з Свали молитва
14 С Св. Никола Тавелич
Тит 3,1-7; Пс 22; Лк 17,11-19
з
15 Ч Св. Алберт Велики, еп. ц.уч.
Флм 7-20; Пс 145; Лк 17,20-25
з
16 П Св. Гертруда, д.
2Йо 1,3.4-9; Пс 118; Лк 17, 26-37
(фв) з
17 С Св. Елисавета Унгарска, мон.
ЗЙо5,8; Пс 111; Лк 18,1-8
(в) б
18 Н ХХХІІІ Неделя през годината
Дан 12,1-3; Пс 15; Евр 10,11-14.18; Мк 13,24-32
І з Свали молитва
19 П Св. Понциян, п. м.
Откр 1,1-4; 2,1-5; Пс 1; Лк 18,35-43
з
20
В Св. Феликс, изп.
Откр 3,1-6.14-22; Пс 14; Лк 19,1-10
з
21 С Въведение Богородично
Откр 4,1-11; Пс 150; Лк 19,11-28
(в) б
22 Ч Св. Цецилия, д. м.
Откр 5,1-10; Пс 149; Лк 19,41-44
(в) ч
23 П Св. Климент I, п.м.
Откр 10,8-11; Пс 118; Лк 19,45-48
(фв) з
24 С Св. Андрей Дунк-Лак и други м.
Откр 11,4-12; Пс 143: Лк 20,27-40
(в) ч
25 Н Христос Цар
Дан7,13-14, Пс 92; Откр 1,5-8; Йо 18,33-37
(т) б Свали молитва
26 П Св. Силвестър, иг.
Откр 14,1-5; Пс 23; Лк 21,1-4
з
27
В Св. Валериян, еп.
Откр 14,14-19; Пс95; Лк 21,5-11
з
28 С Св. Катерина Лабуре
Откр 15,1-4; Пс 97; Лк 21,12-19
в
29 Ч Св. Филемон. м.
Откр 18,1-2.21-23; 19,1-3.9а; Пс 99; Лк 21,20-28
з
30 П Св. Андрей, ап.
Рим 10,9-18; Пс 18; Мт 4,18-22
(п) ч