ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Октомври 2012

Дата Ден Честване Молитва на верните Проповед
1 П Св. Тереза на Детето Исус, д.
Йов 1,6-22; Пс 16; Лк 9,46-50
(в) б
2 В Св. Ангели Пазители
Изх 23,20-23; Пс 90; Мт 18,1-5.10
(в) б Свали молитва
3 С Св. Герард
Йов 9,1-12.14-16; Пс 87;Лк 9, 57-62
з
4 Ч Св. Франциск от Асизи
Гал 6,14-18; Пс 15; Мт 11,25-30
(в) б Свали молитва
5 П Св. Плацид
Йов 38,1.12-21;39,33-35; Пс 138; Лк 10,13-16
з
6 С Св. Бруно, свещ.
Йов 42,1-3.5-6.12-16; Пс 118; Лк 10,17-24
(фв) з
7 Н XXVII Неделя през годината
Бит 2,18-24; Пс 127;Евр 2, 9-11; Мк 10,2-16
Храмов празник във Велико Търново
ІІІ з Свали молитва
8  П Св. Пелагия, пок.
Гал 1,6-12; Пс 110; Лк 10,25-37
з
9  В Св. Дионисий, еп. м. и др. м. (фв)
Гал 1,13-24; Пс 138; Лк 10,38-42
(фв) з
10  С Св. Даниел
Гал 2,1-2.7-14; Пс 116; Лк 11,1-4
з
11  Ч Св. Емилиян, м.; Бл. Йоан XXIII
Гал 3,1-5; Лк 1; Лк 11,5-13
з
12  П Годишнина от освещаването на катедралата в Русе
1Цар 8,22-23.27-30; 1Пт 2,4-9; Пс 94; Йо 2,13-22
(п) б Свали молитва
13  С Св. Едуард
Гал 3,22-29; Пс 104; Лк 11,27-28
з
14  Н XXVIII Неделя през годината
Прем 7,7-11; Пс 89; Евр 4,12-13; Мк 10,17-30
ІV з Свали молитва
15  П Св. Тереза Исусова, д. ц.уч.
Гал 4,22-24.26-27.31 -5,1; Пс 112; Лк 11,29-32
(в) б
16  В Св. Маргарита Мария Алакок, д.
Гал 4,3-5, 6; Пс 118; Лк 11,37-41
(фв) з
17  С Св. Игнатий Антиохииски, еп. м.
Гал 5,18-25; Пс 1; Лк 11,42-46
(в) ч
18  Ч Св. Лука, ев.
2Тим 4,10-176: Пс 144; Лк 10,1-9
(п) ч
19  П Св. Павел от Кръста, свещ.
Еф 1,11-14; Пс 32; Лк 12,1-7
Храмов празник в гр. Русе
(фв) з
20  С Св. Иван от Кент
Еф 1,15-23; Пс 8; Лк 12,8-12
з
21  Н XXІX Неделя през годината
Ис 53,2.3.10-11; Пс 32; Евр 4,14-16; Мк 10,35-45
І з Свали молитва
22  П Св. Марко, еп. м.
Еф2,1-10; Пс 99; Лк 12,13-21
з
23  В Св. Иван от Капистрано, свещ.
Еф2,12-22; Пс 84; Лк 12,35-38
(фв) з
24  С Св. Антон Мария Кларет, еп.
Еф 3,2-12; Ис 12; Лк 12,39-48
(фв) з
25  Ч Св. Св. Хризант и Дария, м.
Еф З,14-21; Пс 32; Лк 12,49-53
з
26  П Св. Димитър Солунски
Еф 4,1-6; Пс 23; Лк 12,54-59
з
27  С Св. Сабина
Еф 4,7-16; Пс 121; Лк 13,1-9
з
28  Н XXX Неделя през годината
Иер 31,7-9; Пс 125; Евр 5,1-6; Мк 10,46-52
ІІ з Свали молитва
29  П Св. Нарцис, еп.
ЕФ 4,32-5, 8; Пс 1; Лк 13,10-17
з
30  В Св. Зеновия, д.
Еф 5, 21-33; Пс 127; Лк 13,18-21
з
31  С Св. Куинтино
Еф б,1-9; Пс 144; Лк 13, 22-30
з