ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Септември 2012

Дата Ден Честване Молитва на верните Проповед
1 С Св. Бронислава, д.
1Кор 1,26-31; Пс 32; Мт 25,14-30
з
2 Н XXII Неделя през годината
Втор 4,1-2.6-8; Пс 14; Як 1,17-18.21-27; Мк 7,1-8.14-15.21-23
ІІ з Свали молитва
3 П Св. Григорий велики, п. ц. уч.
1Кор2,1-5; Пс 118; Лк4,16-30
(в) б
4 В Св. Розалия
1Кор 2,10-16; Пс 144; Лк 4, 31-37
з
5 С Св. Юстиниян, еп.; Бл. Тереза от Калкута
1Кор 3,1-9; Пс 32; Лк 4, 38-44
з
6 Ч Св. Петроний, еп.
1Кор 3,18-23; Пс 23; Лк 5,1-11
 з
7 П Св. Регина, д.м.
1Кор 4,1-5; Пс 36;Лк 5,33-39
 з
8 С Рождението на Бл. Дева Мария
Мих 5,1-5 (Рим 8, 28-30); Пс 12; Мт 1,1-16.18-23
нашият храмов празник
(п) б Свали молитва
9 Н ХХІІІ Неделя през годината
Ис 35,4-7; Пс 145; Як 2,1-5; Мк 7,31-37
ІІІ з Свали молитва Свали проповед
10 П Св. Никола, свещ.
1Кор 5,1-8; Пс 5;Лк 6,6-11
з
11 В Св. Яцинт, м.
1Кор 6,1-11; Пс 149; Лк 6,12-19
з
12 С Пресвето име на Бл. Дева Мария
1Кор 7,25-31; Пс 44; Лк 6,20-26
(фв) з
13 Ч Св. Йоан Златоуст, еп. ц. уч.
1Кор 8,2-7.11-13; Пс 138; Лк 6,27-38
(в) б
14 П Въздвижение на Св. Кръст – Кръстовден
Числ 21,4-9 (Фил 2, 6-11); Пс 77; Ив 3,13-17
(п) ч Свали молитва
15 С Скръбна Божия Майка
Евр 5,7-9; Пс 30; Ив 19,25-27 (Лк 2, 33-35)

Храмов празник в с. Царев Брод
(в) б Свали молитва
16 Н ХХІV Неделя през годината
Ис 50,5-9; Пс 114; Як 2,14-18; Мк 8,27-35
ІV з Свали молитва
17 П Св. Роберт Белармин, еп. ц. уч.
1Kор 11,17-26; Пс 39; Лк 7,1-10
 (фв) з
18 В Св. Станислав, монс.
1Кор 12,12-14.27-31; Пс 99; Лк 7,11-17
 з
19 С Св. Януари, еп. м.
1Кор 12, 31-13,13; Пс 32; Лк 7,31-35
(фв) з
20 Ч Св. Андрей Ким и др. м.
1Кор 15,1-11; Пс 117; Лк 7,36-50
(в) ч
21 П Св. Матей, ап.
Еф 4,1-7.11-13; Пс 18; Мт 9,9-13
(п) ч
22 С Св. Мавриций, м.
1Кор 15,35-37.42-49; Пс 55; Лк 8,4-15
з
23 Н ХХV Неделя през годината
Прем 2,12.17-20; Пс 53; Як 3,16-4,3; Мк 9,30-37
І з Свали молитва
24 П Св. Клет, м.
Прт 3,27-35; Пс 14; Лк 8,16-18
з
25 В Св. Фиримин, еп.
Прт 21,1-6.10-19; Пс 118; Лк 8,19-21
з
26 С св. Козма и Дамян м.
Прт 30,5-9; Пс 118; Лк 9,1-6
 (фв) з
27 Ч Св. Викенти от Паула, свещ.
Кох 1,2-11; Пс 89; Лк 9,7-9
 (в) б Свали молитва
28 П Св. Венцислав (фв); Св. Руйк и др.
Кох 3,1-11; Пс 143; Лк 9,18-22
(фв) з
29 С Св. Св. Михаил, Гавраил и Рафаил, архангели
Дан 7,9-10.13-14 (Откр 12, 7-12); Пс 137; Ив 1,47-51
Св. Михаил Арх. – Покровител на нашата Епархия
Храмов празник в с. Трънчовица
(п) б Свали молитва Свали проповед
30 Н ХХVІ Неделя през годината
Числ 11,25-29; Пс 18; Як 5,1-6; Мк 9,38-43.45.47-48
І б Свали молитва