ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

E – Л

ЗАГЛАВИЕ ТЕКСТ АКОРДИ МЕЛОДИЯ
Евгений Блажен
Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Ела, след мен тръгни Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Емануел Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Ето всичко наше Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Ето, мен изпрати
Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Ето ме Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Жив е Исус Свали текст Свали акорди Свали мелодия
За този свят ден Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Заедно като братя Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Заедно по-добре е Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Заедно с теб Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Знаци на любовта Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Имам радост на сърцето Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Известиха ми радостта Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Искам да те хваля Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Искам, майко Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Истинската радост Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Исусе Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Казвам “да” Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Както е живял Исус Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Като Мария Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Когато по света вървя Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Колко много Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Лодката Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Лъч истина
Свали текст Свали акорди Свали мелодия