ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

П – Р

ЗАГЛАВИЕ ТЕКСТ АКОРДИ МЕЛОДИЯ
Пей със нас Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Песен за Бл. Евгений Босилков Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Песен на кръста Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Песен на Св. Дамян Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Пея на Бог Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Плод от родната земя
Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Повдигам очи Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Под сянката Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Послание за младите Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Побързайте верни Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Прекрасна
Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Приеми, Господи Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Прости ни Ти Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Приеми живота мой Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Прославяме Твоето име Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Радвай се Царице Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Ражда се Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Роди се, алелуя Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Роди се Бога Свали текст Свали акорди Свали мелодия
Роди се на земята Свали текст Свали акорди Свали мелодия