ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Тайнства

  • Тайнствата са действия (жестове и думи), които Исус е направил  по време на своя земен живот и които е поверил на своите ученици, а следователно, на Църквата и затова тя ги повтаря на всяко място и по всяко време. Те са още действия на Исус, които Църквата  предава  посредством Св. Дух, чрез знаците в тайнствата. Св. Августин пише: “когато Църквата дава Кръщение, Исус е този, който кръщава”. Това важи за всички тайнства. Главният създател на всяко тайнство винаги е Исус Христос.
  • Исус повери на Църквата тайнствата, тя не може да промени или премахне нито едно от тях. Така, както ги е получила като дар, така трябва да ги запази. Тайнствата са на Църквата и за Църквата. Това означава, че всяко тайнство, което се отслужва, прониква и обогатява цялата Църква, въпреки че преките облагодетелствани са отделни общности или отделни верни. Отслужването на едно тайнство винаги е един общ, публичен жест, никога – частен.
  • Отслужването на тайнствата трябва да бъде в съответствие с условията, определени от Църквата в утвърдените ритуали. “В отслужването на тайнствата се следват точно литургичните книги, утвърдени от компетентната власт; следователно, никой не може да прибавя, премахва или променя в тях нещо, по собствена воля”(CDC 846 § 1).

7-те Тайнства на Католическата Църква

Те са установени от Христос и се отнасят до всички етапи и до всички важни моменти на християнския живот: те дават раждането и растежа, изцелението и мисията на живота във вярата на християните.Тайнства в служба на общността (Ръкополагане, Брак) осветяват този, който ги получава чрез служението, оказано на другите и за пример на Божия народ. Те дават извънредна благодат за особена мисия в Църквата в служба за изграждането на Божия народ. Допринасят по-особено за църковното общение и спасението на другите.