ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Канонични правила

Относно подготовката за Кръщението Кодексът постановява: “Родителите на дете за кръщаване, и съответно тези, които поемат задължението на кръстник, да бъдат подходящо обучени върху значението на това тайнство и върху надлежните им задължения, обединявайки заедно повече семейства”(CJC кан.851 към §2).

Посочва се още: “За да се кръсти законно едно дете е необходимо: родителите или един от двамата, или който заема законно мястото им, да дадат съгласието си, да бъде основателна надеждата, че детето ще бъде възпитавано в католическата религия; ако такава надежда липсва съвсем, кръщението да бъде отложено”(CJC кан 8 §1).

Във връзка с отслужването: “Кръщението се отслужва според предписания обряд в одобрените литургични книги, с изключение на случай на крайна необходимост” (CJC кан.850).

Относно името, канон 855 посочва: “Родителите, кръстниците и енориста да имат грижата да не бъде наложено име, чуждо на християнското съзнание”(CJC кан. 855).

Кой отслужва тайнството? “Исканата специално от енориста длъжност е следната: да извърши кръщението (CJC– кан 558). Никой не може да отслужи кръщението, без съгласието на енорийския свещеник на кръщавания.

Кога се дава кръщението? “Родителите имат задължението да се погрижат, та чедата им да бъдат кръстени през първите седмици след раждането им. В най-скоро време първо да отидат при свещеника да уговорят  тайнството за детето им, за да се подготвят както му е редът” (CJC кан. 867 §1).

“Понякога кръщаването може да се уговори  за който и да е ден, но се препоръчва все пак обикновено да бъде отслужено в неделя или, ако е възможно, през пасхалното бдение” (CJC кан.856).

“Обрядът на Кръщението за деца”(RBB; кфр. CJC Канон 850) уточнява по- нататък:

  • “Кръщаването да се отслужва обикновено в неделя, ден в който  Църквата припомня пасхалната тайна. Подходящо е отслужването да бъде общо за всички новородени, в присъствието и дейното участие на верните” (RBB n° 32).
  • “Колкото е възможно, родените в даден период от време да бъдат кръстени същия ден, само с едно общо отслужване. Не се отслужва два пъти тайнството в същата църква и в същия ден” (RBB n° 28).

Кръстник и кръстница:

“При кръщаването, колкото е възможно, се дава кръстник, чието задължение е да сътрудничи кръщаваният да води после християнски живот, съобразен с кръщението и да изпълнява вярно надлежните задължения” (CJC кан.872).

“За да бъде някой допуснат до отговорността на кръстник, е необходимо, да бъде посочен от родителите на кръщавания, да има способностите и намерението да изпълнява тази отговорност; да я изпълнява 16 години; да бъде католик, да е приел Кризманието /Миропомазание/ и Причастието и да води живот, съобразен с вярата и със задължението, което в момента поема” (CJC кан.874).

Следователно, не могат да бъдат крастници разведени и повторно омъжени, имащите само граждански брак, съжителстващите без брак и всички, които не посещават църквата и не следват тайнствата!