ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Пасторални насоки

Желателна е подходяща подготовка за Кръщението на децата. На първо място тя е насочена към родителите и кръстниците, но към нея трябва да се приобщи и общността. Освен катехизис, тя трябва да включи литургични моменти и молитва.

Подготовката на родителите следва да се базира на Катехизиса за деца. Подходящ наръчник не само при подготовката за самото отслужване на тайнството, а и при за следкръщелното вероучение, важно за въвеждането на кръстените в християнския, литургичния и молитвения живот.

Изборът на кръстници следва да се извърши измежду важни, значими за семейството лица, които са искрено заинтересувани и готови да помогнат в християнското възпитание на кръстения, чрез пример, лично свидетелство и напътствия.

Най-подходящото място за отслужване на тайнството Кръщение е енорийската църква на родителите, сред християнската общност, събрана в името Христово, за да приветства кръстения като нов член на Църквата, за да го приеме като ново Божие чедо.

Най-уместното литургично време за Кръщението е Пасхалното бдение, тъй като отразява пасхалния характер на тайнството или Седмичната Пасха – неделята. За да се отрази съществената връзка между Кръщението и Евхаристията, тайнството следва да бъде отслужено по време на Литургия, в присъствие на общността. Добре е, ако предварително бъдат съобщени имената на желаещите кръщение, за да се подготви цялата енорийска общност чрез молитва, както и да бъдат включени имената им в Молитва на верните във всички енорийски църкви в деня на Кръщението.

Увеличава се броя на кръщенията на възрастни. Много често те се отслужват в съкратена форма. Наложително е, обаче, тайнството да се чества, според ценните напътствия на неговия Обред.

Не бива да се кръщават деца без необходимата подготовка. Горещо се препоръчва в подготовката за тайнствата, освен заинтересуваните и техните семейства, да се включи и цялата общност, тъй като отслужването на тайнствата е насочено към целия Божи народ.