ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Актуално положение

Кръщението в нашата Епархия днес не винаги бива реализирано в съответствие с предписанията на новите Обреди. Голяма част от родителите и кръстниците не осъзнават дълбокото значение на тайнството. Българската Църква все още не може да се оттърси от вредата, нанесена и от комунизма, когато всичко се е правило без излишно бавене, тайно. Тази тенденция се забелязва и сега – тайнствата се приемат без нужната подготовка, набързо, в отсъствие на Общността. Сякаш Кръщението не е празнично отбелязване на новия живот в Христа, тържествено посрещане на нов член на християнската общност. Дори и да е желано, обикновено при навършване на една година на детето, Тайнството Кръщение се възприема като „ритуал”, който следва да бъде извършен, без никакви последици върху живота на кръстения и родителите му.

Малко са семействата, които, въвлечени в енорийския живот, разбират смисъла на обредния знак за бъдещото християнско възпитание на децата и се възползват от възможността, която им предоставя Кръщението на собственото им дете да обновят вярата си и да заживеят благодатно с възродено усърдие.

Много често кръстникът или кръстницата е „формален” образ, който или не е наясно, или забравя важността на задълженията, които поема.

Нерядко срещани са случаите, в които некръстени деца, започнали катехизис, сами изразяват желание да бъдат кръстени. Факт е, че възпитанието във вярата е поверено на бабите и дядовците, поради незаинтересованост и липса на вяра от страна на родителите