ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Пасторални насоки

Задължение на катехизиса и, още повече, задължение  на самото отслужване е да стори така, че участието в Месата да бъде нещо повече от обичай,  навик или повеля, а да се превърне в изискване или нужда.

Най-вече при празничните меси да бъдат поставени в действие тези форми на служене, които благоприятстват едно по-плодоносно участие на верните, както поотделно, така и задружно.

Присъстващите трябва да могат да почувстват евхаристичното действие не като изключителен обред на свещеника, но като истинско “действие” на всички: “Верните не присъстват като чужденци или неми зрители на тази тайна на вярата, но разбирайки добре, посредством обредите и молитвите, стават съпричастни в свещеното действие съзнателно, набожно и дейно” (SC, 48).

Да се увеличи възприемането на важните моменти и на външните знаци на задружното участие – покаятелно деяние, изповядване на вярата, важната и обвързваща размяна на знака на мира, шествието за причастие.

Обредът за представяне на даровете трябва да бъде обмислен добре. И е доста уместно, някои верни да носят към олтара хляб, вино и всичко необходимо или полезно за самото отслужване. Събирането на дискуса ще бъде израз на дан от всички за нуждите на цялата общност или в знаци на солидарност с по-бедните или още за подкрепа на някои институции на епархията или на всемирната църква. Да става така, че събирането на дискуса да завърши преди да е започнала евхаристичната молитва.

Във всяка енорийска общност трябва да се отслужват в неделя толкова миси, колкото действително са нужни, за да може Божият народ да изгради истинска литургична общност, чрез съзнателното и дейното участие.

Епархийната Комисия за литургия да приготви сборник от песни за Евхаристичното отслужване, съобразен с литургичните правила.

Само при извънредни обстоятелства и с предварително позволение на Епископа, ще може да се отслужва Литургия извън Църковната сграда.

Отслужването на повече от една литургия през делнични и празнични дни, може да става само с изричното разрешение на Епископа, “ако пасторалната необходимост го изисква” (CJC кан 905).

Ясно трябва да се разбере, че Мисата е винаги за цялата общност, че с дарението не се “плаща” Мисата, а се подпомага църковната общност и свещеника, който се грижи за нея.

Момчетата и момичетата, които се приближават до “Първото Причастие” трябва да притежават една старателна подготовка, така че да схванат според техните способности, тайната на Христос и да бъдат в състояние да поемат с вяра и набожност тялото на Господа”(CJC, кан. 913).

По време на подготовката за Първото Причастие момчетата и момичетата трябва да привикнат към дейното участие в Мисата и да упражнят личен разговор с Исус, присъстващ в евхаристичната тайна. “Първото Причастие” се чества обикновено във възрастта, съответстваща на трети или най-много четвърти клас.

Мястото на Евхаристията за “Първо Причастие” да бъде собствената енорийска общност. Изключения по уважителни причини ще могат да бъдат допуснати само от енориста или Епископа. При това особено честване да се постъпва така, че да се избегне всичко, което може да докара до разсейване или да подцени истинския голям дар, който момчетата и момичетата получават с тайнството.

На болните и старите, които не могат да участват в евхаристичните отслужвания с енорийската общност, да се носи старателно утехата от Евхаристията по възможност всяка неделя. С такава цел, добре е във всяка енория, да бъдат назначени извънредни служители на Причастието.

Срещу тайната на любовта на Този, който е обичал “до край” (Йоан 13,1). Църквата застава в обожаване и отдава благодарност. Препоръчва се лично или общо обожаване на Пресветото Тайнство, за да се укрепи, утвърди и оживи вярата в присъствието на Христос и да се възпита любов към молитвата на обожаване и възхвала.