ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Богословско-литургични справки

Християнското посвещаване достига своя завършек и своята пълнота в Евхаристията, център но църковния живот.

Евхаристията е “източник и връх на целия християнски живот” (LG 11). От Евхаристията “тайна на вярата”, “спомен” за тайната на умрелия и възкръснал Христос, “произтича в нас, като от извор, благодатта и се придобива, с най-голямо действие, това освещаване на хората и прославяне на Бога чрез Христос, към когото се стичат, както към своята цел всичките други дейности на Църквата” (СС, 10).

“Всички тайнства, както впрочем и всички църковни служби и дела на апостолат, са тясно обединени със свещената Евхаристия и към нея са насочени. Всъщност в Пресветата Евхаристия е включено цялото духовно богатство на Църквата, т.е. самият Христос, нашата Пасха” (ЕM 6).

Честването на Евхаристията е, в същото време и действие на Христос и Църквата – Божия народ. Това е действие на Христос, защото в Мисата той сам се принася на Отца, осъществявайки единственото жертвоприношение на кръста и се дава като духовна храна на верните; това е действие на Църквата, защото целият Божи народ както севщениците е призован да бъде съпричастен в жертвоприношението на Христос.

Всяка общност намира в Евхаристията обединителния и двигателния център на своя живот и на своята дейност. “Тъй като има само един хляб, тъй като ние сме много и сме само едно тяло: всички всъщност участваме в единствения хляб” (1Кор. 10,17). Значи “не е възможно да се образува една християнска Общност, ако нямаме за корен и опора отслужването на Пресветата Евхаристия, от която трябва да почне каквото и да е възпитателното движение, стремящо се да формира духа на общността. И Евхаристичното Отслужване, на свой ред, за да бъде пълноценно и искрено, трябва да подтикне или към различни дела на любов или към взаимна подкрепа, или към мисионерска дейност или към различни форми на свидетелстване” (PO, 6).

Евхаристичното отслужване е голямата школа на Божия народ. В тази “жива школа”, верните се научават да разпознаят “Божииите чудеса”, да обичат и да изградят със Христос и по начина на Христос, църковното общение, да израснат във световно братство и в мисионерско задължение, да чакат с дейна надежда завръщането на Господа.