ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Канонични правила

Какво е, какво предизвиква и какви задължения обуславя: “Тайнството Миропомазание, което запечатва белега и чрез което кръщаваните, следвайки пътя на християнското посвещаване, се обогатяват с дара на Светия Дух и се свързват съвършено с Църквата, укрепва същите и ги заставя да бъдат по близко със словото и делата, свидетели на Христос и да разпространяват и защитават вярата” (CJC кан.897).

Мястото за отслужване: “Подходящо е тайнството Миропомазание да бъде отслужено в църква и по време на Мисата” (CJC кан.880 §2).

“Миропомазанието се провежда обикновено по време на Мисата, за да въздигне близкото единение на това тайнство с цялото християнско посвещаване, което достига своя връх при съвместното участие в жертвоприношението на Тялото и Кръвта Христови чрез Евхаристията” (RC Въведение  н13,1).

Предмет: “Всеки кръщаван човек е способен да приеме Миропомазанието и то само кръщаваният, който още не е бил миропомазан” (CJC кан.889 §1).

“Верните имат задължението да приемат своевременно това тайнство; родителите, пастирите на души, най-вече енористи, да имат грижа, та верните да идват подходящо подготвени, да го приемат и да се приближават до него в подходящо време” (CJC кан.891).

Кръстниците: “Миропомазващият се, до колкото е възможно, да бъде подпомаган от кръстника, чието задължение е да се грижи за него, след като получи кризманието, да се държи като истински свидетел на Христа и да изпълнява предано задълженията, свързани с тайнството” (CJC кан. 892).

“За да бъде допуснат някой до длъжността на кръстника е необходимо: да бъде определен от родителите на кръщавания (кризмещия се)  да има способности и намерение да изпълнява тази длъжност; да е навършил 16 години; да бъде католик; да е приел Миропомазанието и Евхаристията и да води живот, съобразен с вярата и със задачата, която се готви да поеме” (CJC кан.874).

Следователно, не могат да бъдат крастници разведени и повторно омъжени, имащите само граждански брак, съжителстващите без брак и всички, които не посещават църквата и не приемат тайнствата.

“Подходящ е за кръстник същият човек, който е поел вече задължението при Кръщението” (CJC кан. 893 §2).