ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Пасторални насоки

Желателна е постоянна и редовна подготовка за Миропомазанието. Новият катехизис е подготвен в този аспект. Задача на пасторалните служители от Епархията е да предложат насоките и средствата, необходими за осъществяване на катехизисните пътеводители.

Трябва да се потърси и по-активната намеса на родителите в подготовката за кризмание – най-ценни са последователността и постоянството на цялото възпитателно дело на Църквата, за да предразположи всички към едно по-достоверно и по-активно служение.

Изборът на кръстника да бъде по-предпазлив и да отговаря на църковните изисквания. За предпочитане е кръстникът да е същото лице от Кръщението, за да се подчертае приемствеността между двете тайнства. Енористите трябва да подхождат еднакво и разумно по отношение допускане до тайнството.

Ще се избягва, освен в случаите на истинска и важна необходимост, неофициалното отслужване, за да не се омаловажи църковния белег на тайнството.

Свещеници, помощници, участници в литургията и свидетелстването на любовта на нашата Църква, в близките години, ще трябва да подготвят пътищата на християнско възпитание. По такъв начин момчетата и момичетата, във възраст за кризмание, ще бъдат подкрепени в търсенето на подходящото си място в християнски живот и целите, които ще си поставят следва да бъдат съгласувани с реален възпитателен пътеуказател, който подхранва вярата, назидава с благодатта на тайнствата и води към опита на служенето.