ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Богословско-литургични справки

Миропомазанието е тайнството на духовното израстване и развитие, и на званието като личен отговор на Божия зов. С Кръщението и Евхаристията, тайнството Миропомазание съставя цялостта от “тайнствата на християнското посвещаване”. Благодатта от Кризманието се дава не само за личното осветяване но още и за израстването на Тялото Христово, което е Църквата.

За да посочи тясната връзка с Кръщението, обредът на Миропомазанието започва с подновяване на кръщелните обещания. Бива отслужено през Св. Литургия, защото издига съответно връзката с Евхаристията, към която се стреми цялото християнско посвещаване.

“Оглашен служител е Владиката”(LG.26). Приемник на Апостолите, той е получил пълнотата от тайнството на Ръкополагането. Достоверността на служителя дава въздигане до Миропомазанието. Като нова Петдесетница, до връзката на миропомазаните със Църквата в нейното начало и апостолско измерение, както и до завета, който кризменият получава като свидетел на Христос.

Цялата енорийска общност се включва: “Принадлежи към Божия народ и е нейно голямо задължение, да подготви кръщаваните да приемат тайнството Миропомазание. Владиците после трябва да имат грижата всички кръщавани да стигнат до пълното християнско посвещаване и да бъдат затова подготвени с пълно старание за Миропомазанието. По обичайния път принадлежи на родителите християни да се погрижат за посвещаването на своите чеда в живот, свързан с тайнствата”. (RC – начало)