ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Актуално положение

Ситуацията в нашата епархия се характеризира с явно пренебрегване на определени църковни правила и подценяване на Църквата като цяло.

Не винаги бива зачитан необходимият път за подходяща подготовка за тайнството  Миропомазание. Впрочем в този път липсва отварянето към Общността, към литургията и най-вече към любовта. На тайнството не се гледа като на дар от Св. Дух, който търси звания. Родителите и кръстниците се грижат предимно да завършат кръга от тайнствата, за да се чувстват “на място”. Често кризманието завършва с изоставяне на църковния живот от страна на юношите, вместо да стане зряло и отговорно включване в общността.

Енористи и възпитатели изказват опасения от крехката възраст на момчетата и момичетата, тяхната незрялост, недостатъчното участие на родителите в християнското възпитание на децата и почти никакво включване на кръстниците в живота им. Друг проблем се поражда от начина на мислене, слабо насочено към любовта и духа на пожертвователност. Между другото, енорията (пасторала в своята цялост) не успява да приложи адекватен и зрял възпитателен път.

Все пак има положителни отговори от страна на някои младежи, които след Кризмането успяват да се вместят в църковния живот с важни задачи и да тръгнат към младостта и зрялостта с ясни намерения и цели, свързани с християнския живот в света.