ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Пасторални насоки

Евангелизаторската мисия на Църквата приканва към “отреждане на специално място за брачната и семейна пасторална дейност”. Така, катехизиса върху Тайнството Брак ще обхване цялата енорийска общност – презвитерите, съпрузите, катехистите, а освен това, ще бъде насочена с постоянство към всички вярващи, започвайки от юношеските години.

Задълбочения катехизис ще помогне на верните да разберат, че най-подходящото място за венчаване е енорийската църква. Съпрузи, осъзнали принадлежността си към християнската общност, в която изминават своя път на вярата, ще задълбочат автентичната връзка на тайнството и ще продължат да следват пътя на новия живот, който са избрали. Литургичното отслужване, което възражда “първичния начин, по който Църквата евангелизира Брака” (ЕvSM, 83) следва да се подготви особено старателно. В подготовката трябва да се включат младоженците, отслужващия свещеник, свидетелите и участниците в отделните литургични моменти и обредни знаци. Венчавката трябва да протича така, че да бъде и видимо катехизис, външен израз на вярата в провъзгласяването на Божието Слово и изповядване на вярата; препоръчва се преди всичко “дейното, пълно и отговорно участие на всички присъстващи, според мястото и задачата на всеки: съпрузите, Свещеника, свидетелите, роднините, приятелите и другите верни”(FC, 67). Ако е така подходящо проведена, брачната литургия ще бъде за съпрузите не само мил спомен, но и фундамент в техния път към вярата. Да се приветства определена сдържаност в употребата материалните, видими елементи, като се избягва прекалената украса с цветя, крещящи облекла и неподходяща музика, така че отслужването, освен празничен момент, да бъде и израз на братска любов към бедните чрез определен жест на милосърдие.

Следва да бъдат установени уместни ограничения за фотографското и видео-заснемане. Фотографите не бива да смушават отслужването на тайнството. Литургичната епархийна комисия трябва да се погрижи да предложи точни указания – общи за всички църкви от Епархията.

Не се допускат до църковен брак лица, които видимо не осъзнават или не приемат задълженията, произтичащи от тайнството или при които липсва интерес и религиозно убеждение: в тези случаи църковния брак ми имал тежки последствия, както за самите съпрузи, така и за цялата общност. Освен това, нужно е да се окуражава и сключването на граждански брак – свидетелство за сериозно и отговорно отношение между съпрузите и към обществото. Трябва да се подхожда деликатно и благоразумно, според зрелостта на хората, техния светски характер, както и съобразно устоите на вярата, неподвластни на общественото мнение.

Отбелязването на годишнини от брака следва да бъде грижливо обмислено. Това е ценна възможност за духовно израстване на двойката, която подновява брачните обещания и възражда благодатта на тайнството за цялото семейство и за енорийската общност.