ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Актуално положение

Част сме от общество, което не само от правна, но и от нравствена гледна точка сякаш иска да се откаже от защита на ценностите на брака и семейството.
Периодът на годежа се изживява далеч от църковния живот и практика, без да се използва като време, нужно за постепенно взаимно опознаване и вземане на съзнателно решение. Повсевместно не се практикува т.нар „официално сгодяване”, което затруднява подпомагането на младите хора при оформянето на правилна преценка и планиране на бъдещ семеен живот – стабилен, почиващ на неразривната връзка на тайнството.
В името на погрешното възприемане на свободата или самоопределянето, се формират неправилни възгледи върху същността на брака – неразтрогаемостта е заплашена от развода, верността между съпрузите е застрашена от неправилното тълкуване на сексуалността, която често се избягва, прекалено улеснения достъп до аборта и разпрозстранената употреба на контрацепцията са в пълен противовес с изначалната ценност – създаването на живот.
Недоброто, повърхностно познаване на Тайнството, отслабва все повече възможността за осъзнаване на душеспасителния и църковен смисъл на “венчавката в Бога”. От друга страна, жаждата за автентичност, меродавност, присъща за много от младежите се сблъсква с енории, които не са на висота, за да предложат достойни житейски образи за подражание. Всичко това води до една повърхностна, по-скоро материална, веществена подготовка на желаещите венчавка, а не до духовно-призвана.
Причините, предизвикали тази ситуация, можем да търсим, освен в социално-културните промени и в ограниченията на предлагания катехизис върху Тайнството Брак.
Отслужването на Тайнството много често е просто церемония с излишна помпозност. Разбира се, не бива да отричаме, че са налице подготвени и семли чествания, реализирани с много радост и евангелски порив.
Освен многобройните негативни аспекти, трябва да подчертаем и положителните страни – истинните и зрели взаимоотношения между съпрузите, все по-приятелските взаимоотношения между родители и деца, нарастналата взаимна отговорност между съпрузите както по отношение възпитанието на децата, така и в многопластовите житейски задачи, поставени пред християнското семейство, осъзнаването и отговорното приемане на майчиния и бащиния дълг.