ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Пасторални насоки

Всички свещеници, призвани да служат на опрощаващото греховете в името на Христа и Църквата тайнство, на свой ред се нуждаят от опрощение и често трябва да се изповядват. Те следва охотно и с готовност да се отзовават на търсещите опрощение верни, като истински милосърдни служители и духовни наставници, което на свой ред е извор на святост. Истинната педагогика на вярата изисква да се отдаде необходимото място и значение на духовното наставление, което все пак се отличава от тайнството на Помирението.

Желателно е по-строго съблюдаване на правилата за отслужване, предвидени в Обреда за Покаяние, дори и в индивидуалните изповеди: посрещането на изповядващия се, четене на Словото Божие, изказването на благодарност, литургичната одежда на свещеника, църквата – като автентично място за отслужване. При общи отслужвания следва да се създаде радостна атмосфера, чрез песните и приготовленията на литургичната обстановка.

Да се отдаде подобаващо внимание на общите покаятелни чествания, особено в Предколедното време и Постите, както и на отслужванията, засягащи важни моменти в живота на отделните верни (деца, младежи, девойки и т.н.). Отслужванията предвиждат – внимателно и продължително слушане на Божието Слово, за да се осъзнае същността на греха, кратко поучение, свързано със Словото, като въведение в покаятелния акт,  покаятелни знаци, чрез които да се удостовери разкаянието. Тези отслужвания подчертават общия характер, както на греха, така и на помирението, те изтъкват важността на молитвата един за друг, като условие за изпросване на прошка.

За да се облагоприятства, колкото е възможно повече, достъпа на верните до тайнството, следва да бъдат подготвени подходящо уредени места. Постепенно трябва да се определят местата и точните часове, според литургичното време, така че във всяка енория да има установени места и време за тайнството Помирение.

Да се отдаде нужното внимание на отслужванията при извънредни обстоятелства – поклонения до светилища, които представляват често облагодетелствано място за Помирението, духовни упражнения и дни за усамотение. Препоръчва се да се поканят новопричастени, новокризмани, с техните родители и кръстници, за де се подчертае и засили значението на Тайнството във време, отделено специално за тях.

Всички са чували за разкайващите се в античността, които за по-дълъг или по-кратък период от време, са се отдавали на покора, чрез пост, молитва, милостиня, преди да бъдат допуснати отново до Евхаристията. Навярно тайнството Покаяние би могло да придобие, макар в осъвременен вариант, някои от чертите и ценностите на античното покаятелно поведение.