ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Актуално положение

Разпространеното пренебрежение и практическо подценяване на тайнството Покаяние се дължат на осезаемата загуба на съзнаване на греховното и съответната нужда от Божия прошка. Тайнството се е свило до прост обреден жест, рутинно действие, превърнало се е в своеобразен чудодеен начин за успокоение на собствената съвест. Неохотата и неангажираността от страна на изповедниците са друг фактор, който провокира незачитане на тайнството.

Не липсват и пасторални иницативи от страна на свещениците и християнската общност, целящи реабилитиране на тайнството. Като пример могат да се посочат общите изповеди, когато са добре подготвени по повод по-важните празници като Рождество и Възкресение Христово, Патронните празници, а по един специален начин – младежките срещи.