ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Канонични правила

“Помазването на болните, чрез което Църквата препоръчва на Господа болните верни в опасно положение, за да ги въздигне и спаси, бива провеждано, като се помазва с масло и произнасят предписаните думи в литургичните книги” (CJC кан. 998).  

“Духовните пастири и роднините на болните да имат грижата, те да получат навреме утехата от това тайнство” (CJC кан. 1001).

“В службата на милосърдието, дадена за утеха на болните, имат  особно задължение домашните близки на самите болни и тези, които по някакъв  начин са съпричастни кам тяхната грижа;  на тях най-вече се пада да утешават болните с думи на вяра и с обща молитва, като ги препоръчват на господа, увещавайки ги по-скоро да се обединят доброволно към страданието и смъртта на Христа. За да допринесат за благото на Божия народ, ако после болката се усложни  пак на тях се пада да предупредят енорийския свещеник, и внимателно и предпазливо да подготвят болния да приеме своевременно тайнствата”. (SUCPI, Тайнство на маслоосвещението начални стъпки № 34).

“Общо отслужване на маслоосвещението – помазване на болните, за няколко болни едновременно , които са съответно приготвени и надлежно подготвени, може да бъде извършено, спазвайки предписанията, издадени по този повод, от епархийния Епископ” (CJC кан.1002).

“Помазването може да бъде дадено на верните, които са достигнали използването на разума, които поради болест или старост, започват да бъдат с опасност за живота” (CJC кан. 1004§1).

Това тайнство може да бъде прието, ако болният, след като се е повъзстановил, пада отново тежко болен или ако при протичането на същата болест, опасността за живота се е увеличила” (CJC кан. 1004§2).

Дава се въпросното тайнство на болните, които докато са били в съзнание, са дали да се разбере поне, че са го искали” (CJC кан. 1006).