ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Пасторални насоки

Тайнството Маслоосвещение и помазването на болните предоставят добра възможност за засвидетелстване Евангелието на любовта в цялата му пълнота, чрез грижа за здравето и живота. Свещениците и всички, които изпълняват служба в полза на болните следва непрестанно да се осланят на препоръките – поощрителни и авторитетни, посочени в новия обред на тайнството.

Актуалното положение изисква постоянна и продължителна евангелизация, докато разбирането и приемането на това тайнство станат факт. Свещениците, от своя страна, трябва смело, макар предпазливо и деликатно, да приканват вярващите да приемат това тайнство.

Световните дни на болните са благоприятен случай за общо отслужване на Помазването. Най-подходящата обстановка за индивидуално помазване е домът на болния – с близките от любимото семейство или енорийската църква. Трябва да се намери начин, за да се практикува тайнството и в болници, клиники и домове за възрастни хора. Освен това, необходимо е  да се даде възможност за приобщаване към евхаристичното честване в неделя и празничните дни, с помощта на специално назначени евхаристични служители.

Не бива да се забравят и насрочените “дни на болните” в енорийските църкви, за да придобие общността опит в добрата пастирска грижа за болните. Тези дни трябва да провокират у хората разбирането, че болния не е просто човек, нуждаещ се от помощ, а главно действащо лице в живота на Църквата и в света.

Отслужването на тайнството изисква всяка общност да поеме трудностите на онези, които са споходени от болестта и страданието. Всеки член на общността трябва да чувства като свой дълг да утеши този, който е обезкуражен и отчаян.