ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Богословско-литургични справки

“Който е болен да повика при себе си свещениците от Църквата, за да се молят над него, след като са го миросали в името на Господа” (Дже. 5,24).

Църквата, според примера на Исус, който винаги е демонстрирал специално внимание към болните, иска да предложи на болните и възрастните хора особен знак за Христовата милосърдна любов, ценен благодатен дар – тайнството Маслоосвещение. То е свързано и завършващо тайнството Покаяние. Вдействителност, слабостта на тялото и слабостта на духа у човека са свързани, най-вече, защото болестта никога не е само физическа болка, а е и изпитание – духовно и ментално. Болният се нуждае от вътрешна сила, за да преодолее стоически изпитанието, особено ако е застрашен земния му живот.

Последица на греха е страданието – зло, което трябва да се надвие, да се лекува, да се облекчи. Науката не притежава изключителни права върху тази неделима от човешкия живот реалност. Старостта може да се възприеме като вид заболяване. Църквата е родена от тайната на  кръста на Христос. Чрез болестта верният става съпричастен към тази тайна (Кол. 1, 24). Светото Миро се поднася като лек за духа и тялото на човека.

Болният е заобиколен от вярваща милосърдна общност, която е способна да разпознае в него самия Христос и която ще бъде съдена, когато дойде часът и за приноса си към болните.  Всеки, който потърси тайнството Маслоосвещение, както и този, който го дава и човекът, който го приема, следва да го правят с искрена молитва и вяра в Христовата любов.