ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Актуално положение

Възприемането и общата нагласа към това тайнство имат погрешен характер. Помазването на болните се счита за тайнство на отиващите си от този свят. Близките се обръщат към свещеника в последните мигове от живота, без никога преди това да са го търсили. Похвално е, че се въежда пасторална практика на общо отслужване. Уместното вероучение, в тези случаи, ще спомогне избягването на неосъзнато и безцелно получаване на тайнството.

В нашата Църква и среда се долавя убеждението, че страданието, болестите, края на живота и смъртта са фатални събития без никакво отношение с тайната на живота, а още повече с тайната страданието, смъртта и възкресението на Христос. Понякога си пожелаваме внезапна смърт.

Не можем да останем безмълвни пред примера на хората, които лично или в доброволни сдружения помагат на болните или засвидетелстват християнско приемане и примирение с болестите и страданието в света.