ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Молитва за Мисията

Белене, 21-28 октомври 2012 г.

 

Отче наш, премилостив,
да се свети винаги Името Ти в нашите семейства
с всекидневна молитва
и свидетелствуване на истинския християнски живот.
Да ни подкрепя Твоето Провидение
по време на поклонението ни в тази плачевна долина
и да ни помага да бъдем Твое семейство и Твой народ.

Исусе Христе, възкръснал и жив,
съпътствай дните ни с Твоето Слово,
подхранвай ни всяка неделя с Твоето Тяло и Твоята Кръв,
заздрави душите ни, семействата ни, общността ни
с мощната благодат на Твоята прошка.

Свети Душе, полъх на новия живот,
възроди в нас силата и знанието,
за да съумеем да живеем с радост
и кураж християнската ни вяра,
превърни Общността ни в градина, изпълнена със сладки плодове,
които даряват надежда на най-младите,
утеха на възрастните – уморени и изтощени,
спокойствие на бабите и дядовците, сила и вяра на болните.

 Пресвета Троице, общение на Любовта,
помагай ни да израстваме във взаимната любов,
да приемаме различията ни, да вървим заедно към Твоето Царство,
като живеем сериозно християнската вяра
и като отделни личности, и като общност.

 Чрез застъпничеството на блажения Евгений
да получим големия дар
да бъдем винаги вярна на Теб, Господи, Общност,
Общност, която приема семето на Твоето Слово,
Общност, която чества с радост Тайнствата на Твоята Църква,
Общност, която винаги ще бъде сол и светлина за нашата обичана България. Амин.