ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Каритас

Каритас Белене е основана през 1993 година и е част от мрежата на Каритас Русе. Каритас Белене има действащ Управителен съвет и енорийски екип. Организацията развива своята дейност единствено и благодарение на доброволния труд на своите сътрудници. Към момента организацията е изградила мрежа от 12 доброволци. Каритас Белене насърчава и подкрепя участието на общностите във всички аспекти на разработваните и реализираните проекти, за да бъдат те тяхно притежание и отговорност.

Каритас Белене управлява проекти и предоставя социални услуги в общността в няколко направления:

  • Домашни грижи за възрастни, болни и самотни хора;
  • Работа с деца в риск и насърчаване на младежкото участие;
  • Социална подкрепа за хора и семейства в крайна бедност;
  • Иницииране и участие в местни, епархийни и национални акции и кампании;
  • Привличане, мотивиране и организационно укрепване на доброволци.

 

Белене

Текущи проекти и програми:

  1. Център за домашни грижи – част от Национална програма на Каритас България;
  2. Индивидуално подпомагане на нуждаещи се.

 

Реализирани проекти и програми:

– Възраждане на доброволческите традиции сред младите хора в Община Белене;

– “Подадена ръка”, реализиран 2008 година;

– “Клубове по интереси за деца от различни етноси”, епархийна програма, реализирана 2005/2006 година;

– “Персина в изкуството”, реализиран 2004/2005 година;

– “Сътрудничество между НПО и държавни структури при решаване проблеми на общността”, реализиран 2004 година;

– “Летни лагери Слънчево детство”, епархийна програма, реализирана 2000/2004 година.