ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Събития

От 18.07.2011 до 24.07.2011година в град Охрид се проведе летен лагер за доброволци, в който взеха участие и представители от Каритас-Белене.