ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Доброволци

о. Корадо Газбаро – председател

Елка Кунова – отговорник

Недялко Връдов

Анелия Генова

Катя Пейзанова

Елка Николова

Росица Мартинчева

Магдалена Вълкова

Елка Дулева

Ана Тонева

Сийка Мънева

Петя Донова

Румяна Мънева