ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Групи

Катехизиса в нашата енория се провежда всяка неделя от 10.00 ч. в Център “Бл. Евгений Босилков” към Енория “Рождение на Бл. Дева Мария”, гр. Белене.

Сформирани са няколко възрастови групи, като за всяка е предвидена собствена секция (избира се от менюто в ляво). Поместен е тематичния материал, неделните литургии, които ще бъдат подготвени от предварително определена група, както и телефон за връзка с катехистите. Ще се стремим да публикуваме, като линкове към съответната неделя и тема от катехизиса, подробна информация.

Приканваме родителите, които желаят, да ни изпратят своя e-mail адрес на info@bosilkov.com, за да ги уведомяваме своевременно за предстоящи събития и други важни неща.