ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Семейства

Срещите на семействата ще се провеждат веднъж месечно – последната неделя от месеца, освен ако обективни причини не възпрепятстват определената дата. Семействата ще бъдат уведомени своевременно за евентуални промени.

Предвидени са няколко неделни литургии, в които семействата, заедно с децата от Първа подготвителна за Миропомазание, с катехисти Михаела Кунова и Иван Динов, ще участват активно. Заповядайте, за да се радвате заедно с тях на:

06 ноември 2011 25 декември 2011 12 февруари 2012 22 април 2012 13 май 2012 17 юни 2012

Темите, които ще се обсъждат тази година се базират на официалния Катехизис за подготовката на VII Световна Среща на Семействата с Папата, която ще се проведе в Милано от 30 май до 3 юни 2012. Повече информация и изготвената програма на срещата ТУК.

Предоставяме на вниманието ви в Първа част от Катехизиса, който беше разглеждан на първата среща на семействата от Енорията – 26 ноември
2011 г.

Катехизис за VІІ Световна Среща на Семействата – І част
Свали
Катехизис за VІІ Световна Среща на Семействата – ІI част
Свали
Молитва за VІІ Световна Среща на Семействата
Свали