ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Енорийски съвет

Енорийският Пасторален Съвет е създаден с одобрението на Епископа на Никополската Епархия – монс. Петко Христов, по молба на Енорийския свещеник о. Корадо Газбаро, в началото на 2000-та година. Той е учреден съгласно наредбите на Официалния Кодекс на Каноничното право.

Съветът има съвещателни функции – разглежда и се произнася по въпроси, свързани с цялостната енорийска дейност, в трите и основни направления – Катехизис, Литургия, Милосърдие. Предметът на дейност и задълженията на Енорийският Пасторален Съвет са посочени в неговия Устав.