ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Членове

 

Разглежданите от Енорийския Съвет Пасторални дейности, са разпределени в няколко основни категории, поверени на определени членове на ЕнПС:

 1. Литургия
 2. Катехизис
 3. Милосърдие
 4. Икономика
 5. Празници
 6. Възрастни
 7. Младежи

 

Председател на ЕнПС, съгласно приетия Устав:

 • о. Ремо Гамбакорта – енорийски свещеник

 

Секретар на ЕнПс:

 • Стефка Колипаткова

 

Членове на ЕнПС:

 • о. Павел Кортези – помощник енорист
 • сестра Луиза Варталити
 • сестра Ана Глория Дерас
 • Франческа Гайдарова
 • Катя Мънева
 • Надежда Ганева
 • Румяна Павлова
 • Розка Матеева
 • Росица Златева
 • Александър Врайков
 • Иво Кондров
 • Методи Минчев
 • Наташа Динова
 • Илиян Вакинов
 • Явор Генов
 • Румен Арабаджиев

 

При необходимост и по преценка на Председателя на ЕнПС, в събранията на ЕнПС могат да вземат участие и други лица.