ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Светилище

Енорийската църква “Рождение на Бл. Дева Мария” е провъзгласена за Светилище на Блажен Евгений Босилков – епископ и мъченик за вярата, през 2000 г., с Декрет на Н.В.П. Монс. Петко Христов.