ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Декрет за въздигане на енорийския храм “Рождение на Блажена Дева Мария” в епархийно светилище на Блажен Епископ Евгений Босилков

КАТОЛИЧЕСКА НИКОПОЛСКА ЕПАРХИЯ

DIOСЕSIS NIСОРОLIS – ВULGАRIА

7000 гр.Русе ул. “Иван Вазов” № 26 А тел.: 082/ 22 52 45 факс: 082/ 82 28 81

ВЪЗДИГАНЕ НА ЕНОРИЙСКИЯ ХРАМ „РОЖДЕНИЕ НА БЛАЖЕНА ДЕВА МАРИЯ”,

ГР. БЕЛЕНЕ В ЕПАРХИЙНО СВЕТИЛИЩЕ НА БЛАЖЕНИЯ ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ –ЕПИСКОП И МЪЧЕНИК

Д Е К Р Е Т

Долуподписаният Петко Христов, Никополски Епископ,  установих с дълбока радост, любовта, която жителите на град  Белене питаят към Блажения Евгений Босилков, в чийто град  той е роден на 16  ноември 1900г. и в чийто енорийски храм той бе кръстен в същия ден, установих и голямата набожност на цялата наша Епархия, на която Блажения дари своето  свещеническо и епископско служене до последния си дъх, до върховното свидетелство на неговото мъченичество, за това днес на 16 ноември 2000 година, сто години от раждането и от  кръщението на Блажения постановявам:

Въздигам енорийския храм “Рождение на Блажена  Дева Мария” в епархийно светилище на Блажения Епископ Евгений Босилков.

С този Акт светилището се ползва с всички привилегии и права, произтичащи от статута му като такова.

16 ноември 2000 г.

гр. Русе