ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Протокол за утвърждаване на Блажен Евгений Босилков за покровител на Никополската Епархия

КОНГРЕГАЦИЯТА ЗА БОЖЕСТВЕНИЯ КУЛТ

И ОТСЛУЖВАНЕТО НА ТАЙНСТВАТА

Протокол 1665/00L

НА НИКОПОЛСКАТА ЕПАРХИЯ

 

Клирът и верните на Никополската епархия отдават особена почит на блажения Евгений Босилков, епископ и мъченик, който по време на потисничеството, което родината му претърпя от страна на един враждебен на Бога режим, умря заради верността си към Христос и към Римската Църква.

Поради това Негово Високопреосвещенство Монсинъор Петко Христов, Епископ на същата епархия, отговаряйки на единодушно изразеното желание и в съгласие с всички изисквания на правото, откри процедурата за избор на блажения Винченцо Евгений Босилков за втори покровител пред Бога на споменатата епархия.

Освен това същият Епископ, с писмо от 18.IV.2008г., настоя-телно помоли този избор и неговото потвърждение да бъдат съгла-сувани с нормите, установени от Конституцията за Покровителите, според предписанията на Инструкцията относно „Местните календари и службите на светците в Бревиария и в светата Литургия”, № 30.

От своя страна Конгрегацията за Божествения Култ и Отслужването на Тайнствата, по силата на правото, дадено й от върховния понтифекс Бенедикт XVI, след като проучи внимателно тази молба, направи заключението, че изборът е извършен според правните норми и затова приема молбата и утвърждава

БЛАЖЕНИЯ ВИНЧЕНЦО ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ ЕПИСКОП И МЪЧЕНИК ЗА ВТОРИ ПОКРОВИТЕЛ ПРЕД БОГА НА НИКОПОЛСКАТА ЕПАРХИЯ.

с всички литургични права и привилегии, произтичащи от Правото. Всяко противодействие на това решение е изключено.

 

Oт Управлението на Конгрегацията за Божествения Култ

и Отслужването на Тайнствата

12 август 2008 г.

 

+ Аlbertus Malcolmus Ranjith

Archiepiscopus a Secretis

D. Franciscus B. Tran Van Kha

Officio Praepositus